Zastrzeżenie
głośno i wyraźnie

Korzystanie z naszej strony internetowej podlega następującym warunkom

  • Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych.
  • Informacje zamieszczone na tej stronie nie mogą być traktowane jako porady prawne, finansowe, podatkowe lub inne porady zawodowe. W związku z tym nie należy podejmować żadnych działań na podstawie tych informacji bez uprzedniej porady ekspertów.
  • Richmond Interiors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez wykorzystanie, poleganie na lub działania podjęte w wyniku informacji zawartych na tej stronie, chyba że istnieje zamiar lub równoważne rażące zaniedbanie ze strony Richmond Interiors chyba że istnieje zamiar lub równoważne rażące zaniedbanie ze strony przedsiębiorstwa.
  • Linki do stron internetowych osób trzecich podawane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Richmond Interiors Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą linki.
  • Ta strona i jej zawartość są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.
  • Wszystkie dane dostarczone przez użytkownika do Richmond Interiors będą uznawane i traktowane jako informacje poufne. Richmond Interiors nie ujawni danych dostarczonych przez użytkownika osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo lub na wniosek organów sądowych.
  • Niniejsze warunki, jak również wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Takie spory i roszczenia będą zgłaszane wyłącznie do właściwego sądu w Utrechcie. Nasza własność intelektualna jest chroniona prawem znaków towarowych i prawem autorskim.
  • Richmond Interiors zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, na jakich oferowana jest strona internetowa, bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te będą obowiązywać niezwłocznie po umieszczeniu ich na stronie internetowej.
Stoły Kolekcja